Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją Prywatność

Firma FIX PC Poniedziałek Przemysław nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników serwisów internetowych.

W czasie korzystania z serwisu fixpc.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane wiadomości

Firma FIX PC Poniedziałek Przemysław zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Każdego Klienta i Użytkownika naszych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie polityka prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na zasadę podstawową: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników naszych serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj naszych serwisów, ani nie korzystaj z naszych usług.

 

Dziękuję za Twoje zaufanie!

Przemysław Poniedziałek